нагласа

В разговор с ЧР професионалист наскоро си зададохме въпроса какви са подбудите човек да взима едно или друго решение и да предприема едно или друго действие. Тук ще поставим въпроса така: Какво искат хората и какви са техните цели?

Вижте интервю с г-н Георги Ножаров - Директор "Човешки ресурси" в Ericsson България.