културни различия

В последните три години и половина, освен в България, работя с международни екипи на моята компания в Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Кипър и Малта. Големината на организациите в отделните държави е различна – от 4 служителя в Албания до почти 20 в Кипър и 50 тук в България. Решението за това дистанционно покритие от страна на Човешки ресурси е свързано със спецификите в съответните държави, тяхното пазарно представяне, анализ на продуктивността на функция Човешки ресурси и опита в подкрепа на международни екипи от разстояние.