интерруут

"Управление на културните различия" част втора. Вижте видео интервю на английски език с г-н Марк Грегори - финансов и ИКТ консултант.