Организационно Развитие

Уважаеми мениджъри и собственици на бизнес,
От какъв тип са проблемите, които решавате всекидневно?

 • Недостиг на ресурси ( човешки, времеви, финансови)?
 • Липсваща мотивация и ангажираност на служителите?
 • Текучество на служители или неподходящи кандидатури за обявените свободни работни места?
 • Организационни проблеми, свързани със срокове и други ограничаващи изпълнението обстоятелства?
 • Липсваща или неясна комуникация?
 • Недостиг на доверие в екипа или наличие на конфликти?
 • Делегиране на права и отговорности?

Малко на брой са компаниите, които биха посочили само един от изброените типове проблеми. В повечето случай, отговорите на горния въпрос надвишават 3 от изброените  7 възможности, а при внимателен анализ на темата, най – вероятно към посочените от нас  7 типа проблеми, бихте добавили поне още толкова. В резон на това е важно да поставим следващото питане:

 • Как приоритизирате проблемите?
 • На кой от тях – решението e  от първостепенна важност за вас?

Здравейте приятели,

В днешният забързан свят възможността и потенциала за развитие са ключови за всеки бизнес. Един от основните рерсурси на разположение на фирмите е Човешкия капитал.

Как да осигурим бъдеще на бизнеса, който ръководим или притежаваме? Как да организираме и  управляваме хората в организацията и техния кариерен път? Кои качества на колегите (лични и професионални)  да развиваме и по какъв начин?

Последвайте линка от заглавието, за да разберете!

Здравейте приятели,

В настоящето видео, ви срещаме с г-жа Светлана Дренска - основател и управител на Училище за Бизнес компетенции. Темата на разговорът ни с г-жа Дренска е Пътят на Жената в Лидерството. Този интересен казус е залегнал в основите на една от програмите, които Училище за Бизнес компетенции ......

ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР ПО ИНОВАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ С ПОСЕЩЕНИЕ НА ФИРМИ, ПРИЛАГАЩИ ИНОВАТИВНИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ  -  ЧЕРПЕНЕ НА ОПИТ „ОТ ИЗВОРА”

Сигурно всички сте чували историята за г-н Хенри Форд (американският инженер и предприемач, основател на автомобилната корпорация “Форд”), който, гледайки процеса по обработка на месо в една месарница, му хрумва идея как да усършенства процеса на производство на автомобилите си. Тази идея съкратила времето за завършване на всеки един автомобил и останала в историята на компанията като едно от най-добрите подобрения!

Именно такива аналогии ще се опитаме да предизвикаме и у вас на 14.11.2014 (петък)!

Начинът, по който организираме нашите работни места, ще играе жизненоважна роля в бъдещето на Европейска икономика и нейната способност да се конкурира.
 
Значителен брой доказателства подкрепят тезата, че иновациите на работното място влияят с положителен знак и имат значим принос за подобряване на ефективността на организацията, от една страна, и на благополучието и ангажираността на служителите от друга.

Конференцията „Съвременни работни места за съвременен бизнес“ е едно от шестте регионални събития в рамките на мрежата EUWIN и се състоя, като част от календара на Европейската седмица на малките и средните предприятия през 2014 г. Семинарът се проведе на 29-и септември 2014 г. в Представителството на Европейската комисия в София.

Семинарът включваше сесии по следните теми:

 1. "Какво представляват иновациите на работното място и как се осъществяват?"
 2.  "Как различните региони могат да станат по-конкурентоспособни благодарение на иновации на работното място?" и
 3. "Как можем да разпространим иновациите на работното място?"

Видео интервю с Лилия Стоянова - експерт  в областта на бизнес преструктурирането, корпоративните финанси,  създаването на Центрове за услуги( Shared Service Centers)  и оптимизиране на процесите.

Управление на междукултурните различия - трудна и сложна материя. Не малко ръководители и компании са срещали сериозно трудности при справянето с подобни казуси. Ясмина Тал - управител на Адрио Консултинг, споделя практически опит и дава работещи решения по темата. Гледайте видеото!

Управление на междукултурните различия - трудна и сложна материя. Не малко ръководители и компании са срещали сериозно трудности при справянето с подобни казуси. Ясмина Тал - управител на Адрио Консултинг, споделя практически опит и дава работещи решения по темата. Гледайте видеото!

В редица трудове и монографии по психология се говори за качествата, които различните спортове развиват в индивида или групата. Когато се включват спортни игри в разработването на тиймбилдинг програми, сме виждали да се използват най-често колективните спортове- футбол, баскетбол, волейбол, гребане (рафтинг).

Ясно е с какъв тип послания се асоциират тези спортове „Заедно сме силни“, „В отборът няма Аз“, “Един за всички-всички за един“. Несъмнено, ако са добре фасилитирани колективните спортове имат своето място в корпоративните тиймбилдинг програми.

Страници