hr cafe bulgaria

Начинът, по който организираме нашите работни места, ще играе жизненоважна роля в бъдещето на Европейска икономика и нейната способност да се конкурира.
 
Значителен брой доказателства подкрепят тезата, че иновациите на работното място влияят с положителен знак и имат значим принос за подобряване на ефективността на организацията, от една страна, и на благополучието и ангажираността на служителите от друга.

Презентация на Елена Димова ,"Аурубис" АД и Мария Денева, "Дънди Прешъс Метал" ЕАД - София, 17-ти декември, ВУЗФ, дискусионен форум „Умения и иновации. Как пазарът на труда се готви за предизвикателствата на бъдещето“, организиран от БАУХ.

Презентация на Томчо Томов - София, 17-ти декември, ВУЗФ, дискусионен форум „Умения и иновации. Как пазарът на труда се готви за предизвикателствата на бъдещето“, организиран от БАУХ.

Умения и иновации. Как пазарът на труда се готви за предизвикателствата на бъдещето

Презентация на Оана Датки - София, 17-ти декември, ВУЗФ, дискусионен форум „Умения и иновации. Как пазарът на труда се готви за предизвикателствата на бъдещето“, организиран от БАУХ.

Презентация на Патриша Шней, 17-ти декември, София, ВУЗФ, дискусионен форум „Умения и иновации. Как пазарът на труда се готви за предизвикателствата на бъдещето“, организиран от БАУХ.

Минко Георгиев е бизнес консултант по бизнес и ИТ право и основател на адвокатска кантора Минко Георгиев и партьори. Той има дългогодишен опит в областта на бизнес право, търговски договори, ИТ право, инвестиции, правен анализ на риска, корпоративно разследване, застрахователно и финансово право, събиране на вземания, данъчно право, недвижими имоти и съдебни спорове.