Потока и качеството на живота

Михали Чиксенмихали е един от най-великите умове на нашето време. Той заслужи своята слава с детайлното дефиниране и описание на теорията на "Потока".