HR cafe Bulgaria meets Methodia SA - HR of the Month June 2013

Лице на месец юни в поредицата от видеоинтервюта „HR of the Month” - съвместна инициатива на HR cafe България и Кариерната зона на в. Computerworld България, е Иво Стефанов, управляващ съдружник в Методия (Methodia). ИТ компанията е учредена през 1998 г. в САЩ и разполага с клиенти в САЩ и Европа. В България Методия оперира от 2008 г. Главният фокус на дружеството е поставен върху автоматизация на бизнес процеси и оптимизация, включително бизнес анализи и оптимизация, моделиране на процеси, одит и консултиране.

Иво Стефанов вярва, че преките мениджъри следва да отговарят за процесите, свързани с управлението и развитието на човешките ресурси, защото именно те са хората, които работят всеки ден със служителите.

„Ако трябва не прекият ръководител или лидер, човекът с който работиш и ти помага всеки ден, а някой друг да се занимава с твоето развитие, започва да се получава разминаване между отговорностите. ... Истината е много проста – ако целите на всеки мениджър са балансирани по начин, по който той трябва и да носи резултати, и да бъде отговорен за начина, по който ги е донесъл, тогава той в съзнанието си ще започне да управлява кадрите и от гледна точка на резултатност, и от гледна точка на това как те в дългосрочен план ще се развиват“, твърди Иво Стефанов.