HR cafe Bulgaria meets Experian - HR of the Month- January 2013

Как оценявате пазара на труда в областта на ИКТ в България?
 
На пазара на труда винаги ще има дефицит за добри специалисти. Търсенето на експерти в ИКТ областта е сравнително високо, тъй като подготовката и уменията на голям процент от кандидатите в тази сфера е незадоволителна; все още има  разминаване между образованието и нуждите на бизнеса, въпреки че се правят положителни стъпки в тази посока.  Едно от решенията за това са стажантските програми. Те позволяват по-нисък праг за постъпване на работа и обучение за потенциалните кандидати. Еxperian България е сред компаниите, които инвестират в младите хора и техния потенциал.

 

Високото заплащане достатъчно ли е като мотивация за работа в тази област?
 
Не. Мотивация е работата в предизвикателна среда, да си част от глобална компания, мултикултурна бизнес среда,  да работиш по мащабни проекти за световни клиенти. Важен елемент са допълнителните удобства като модерния офис, екипа, зони за отдих, политики за кариерно развитие в компанията. През последните години се очерта и друга тенденция - нарастване на значението на социалния пакет , включващ  ваучери за храна , ваучери за застраховки, дрехи и много други продобивки.

 

Какви са Вашите препоръки към младите специалисти и студенти?
 
Да инвестират и развиват себе си, своите умения и знания. Да се интересуват от пазара, сектора, в който искат да се развиват. Да посещават кариерни форуми, изложения, които им предоставят срещи с работодатели и възможност да планират своето професионално бъдеще.