HR Cafe Bulgaria - Loyality Barometer - Hot Chair interview

Лоялността е привързаност, която не е свързана с рационален интерес или полза. Лоялността към компанията има важна функция за бизнеса – тя осигурява по-голяма устойчивост и проактивност на компанията.

Вижте видео интервю с г-жа Екатерина Караризова - Директор "Човешки ресурси" в "Шнайдер Електрик България.

Лоялността на служителите, които не са просто реагиращи на икономически промени обекти, както и лидерските преценки на мениджърите, противоречащи на конюнктурата, позволяват на бизнеса да бъде самоуправляваща се, устояваща и повлияваща средата единица, а не просто ветропоказател на модата или манията на акционерите и клиентите.

Лоялността е това качество, което насочва твоя избор в посоката „по-скоро да подаваш ръка”, отколкото „по-скоро да стоиш с ръце в джобовете”, но е толкова странно как залитаме ту към едното състояние, ту към другото... И какво е това, което ни провокира да сме и тук, и там? Явно, силната воля не е достатъчна или поне е нещо което е изчерпало своето значение в наши дни.

Същото си мисля и за джентълменската дума, защото думите са като вятъра и последствията като угризения на съвестта напр. се отмиват просто с поредния... голям скоч. Добрите намерения или добронамереността са също толкова-толкова преходни!

Коментари

NPS, or Net Promoter Score, is a customer loyalty score that measures how willing customers are to recommend Product X or Service Y to somebody they know. The net promoter score is not calculated in percentage, and it's an absolute number between -100 and -100. [url=https://www.wmc-uk.net/window-tinting]Car window tinting Birmingham[/url]

NPS, or Net Promoter Score, is a customer loyalty score that measures how willing customers are to recommend Product X or Service Y to somebody they know. The net promoter score is not calculated in percentage, and it's an absolute number between -100 and -100. <a href="https://www.wmc-uk.net/window-tinting">Car window tinting Birmingham</a>