HR cafe Bulgaria - Социален подбор - Hot Chair interview

Настоящето интервю с Денислав Иринков се явява естествено продължение на темата стартирала със статията на Симеон Първанов "Социален капитал и социални мрежи".

Денислав е мениджър бизнес развитие в CeeVee.com - социална платформа от нов тип и портал за работа, където търсещи и предлагащи, намират нова интерактивна среда за общуване.

Приятно гледане: