HR cafe Bulgaria - Продавам фирма! Скъпо! - Hot Chair interview

Предпродажбената подготовка на бизнеса се състои от три основни цели.

  1. Първо, да направите компанията си продаваема.
  2. Второ, да оптимизирате основните показатели, влияещи на общата й стойност.
  3. Трето, старайте се да продадете компанията си на максимална възможна цена.

Първите две цели се постигат достатъчно бързо, но преди всичко трябва да направите детайлен анализ на собствения бизнес.

  • Избор на оптималното време за инвестиционно предложение, защото цената за една компания зависи и от текущата конюктура на пазара. Например, през лятото са актуални туристически фирми. Именно през този период за един туристически бизнес може да се предложи максималната цена.
  • Маркетинг проучване на конкуренти. Идеята тук е да се установи, къде се намира вашата компания в общата картинка, какви са вашите плюсове и минуси (SWOT), колко струват конкурентите. Подобен анализ се провежда с цел оценяване на бизнеса.
  • Бързото увеличение на стойността на активи на предприятието.
  • Анализ на вътрешната организация с помощта на due diligence.
  • Определяне на портрета на потенциалния инвеститор. Като правило за различна група купувачи една компания има различна стойност. Конкурентите много често са готови да платят повече, отколкото непрофилни купувачи, тъй като първите извличат от подобно сливане допълнителна изгода, увеличавайки своя дял на пазара.

Без да подхождате конструктивно, без да се самоопределите и да владеете ценна информация за вашия бизнес и конкуренти, как смятате да продадете изгодно собствената си фирма?

Това е интересно видео от презентацията на BCMS (28-ми септември, хотел "Кемпински", София). Тази бизнес структура, предлага много специфичен подход, позволяващ на продавача да определя условията! Или поне, така твърди г-н Мехмед Сойер, водещ консултант за източна Европа (нищо общо с Том Сойер) :-). Ето какво казва самия г-н Сойер за себе си: