Съвременни работни места за съвременен бизнес

Конференцията „Съвременни работни места за съвременен бизнес“ е едно от шестте регионални събития в рамките на мрежата EUWIN и се състоя, като част от календара на Европейската седмица на малките и средните предприятия през 2014 г. Семинарът се проведе на 29-и септември 2014 г. в Представителството на Европейската комисия в София.

Семинарът включваше сесии по следните теми:

  1. "Какво представляват иновациите на работното място и как се осъществяват?"
  2.  "Как различните региони могат да станат по-конкурентоспособни благодарение на иновации на работното място?" и
  3. "Как можем да разпространим иновациите на работното място?"

Конференцията събера повече от 80 водещи публични и бизнес лидери и други заинтересовани участници от цяла Европа. Видни експерти и лидери от региона взеха участие в семинара, чиято основна цел беше разглеждането и развиването на нови подходи в иновациите на работното място, както и популяризирането на вече съществуващи практики.

Практиките за иновативна работна среда са промяна в:

  • организационната структура
  • работната среда
  •  управлението на човешките ресурси
  •  вътрешния ред по вземането на решения
  •  взаимоотношенията с клиенти и доставчици
  • други практики, които да подобрят мотивацията на персонала и условията на труд, производителността, ефективността на организацията и способността й за иновации.

HR café България с подкрепата на списание „Твоят Бизнес“ и възполвайки се от любезната покана на организаторите от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ посети конференцията и предлага на вашето внимание интервюта с някои от участниците и водещи лектори.

Очаквайте още видео материал от конференцията - в YouTube и последващи публикации по темата (тематични статии от световни гурута – проф. Франк Пот, проф. Питър Тотердил и други).