Социалната отговорност - отвъд Коледния PR ...

Встъпихме смело в месеца на подаръците, изненадите и хубавото настроение. Топлите вечери с близките хора, ароматът на уют във въздуха, побелелите връхчета на дърветата, създават едно особено състояние на духа, което отваря пространство за повече добрина. Декември е месецът на съпричастността. В това време на годината  винаги си задавам въпроса – трябва ли ни специален повод, за да отворим сърцата си и да си позволим да сме човеци...

В света на бизнеса има организации, които активно и през всичките 12 месеца поддържат целенасочена социална политика и отделят част от средствата си за различни каузи: природа, животински видове, здравеопазване, деца; Какъв е мотивът на една компания да бъде социално ангажирана? Единствено въпрос на умел и качествен PR  ли е тази проява на проактивна социална отговорност?

Според Милтън Фридман, носител на Нобелова награда за икономика, бизнес и социална отговорност са несъвместими. Той  и последователите му се обединяват около следните аргументи в защита на позицията си:
 
  • Социалната отговорност е основна функция на правителството. Да се свържат икономически интереси и правителство по този начин, означава да се създаде изключително мощна сила в обществото, което би компрометирало опита на държавата да регулира бизнеса.
  • Бизнесът има необходимост от това да измерва резултати и представяне, нещо което не е присъщо за социалните програми.
  • Цел на бизнеса е увеличение на печалбата, а отделянето на средства за социални каузи означава, че за част от тази печалба не се очаква възвращаемост.
  • За да не търпи загуби, една компания и да не пострада планираната печалба, приходите за социални кампании обикновено идват от допълнително увеличение на цените на продуктите или услугите, което натоварва крайния потребителите.
  • Достатъчен принос на бизнеса е самият факт, че подкрепя икономиката на държавата като се съобразява със законите и изискванията. Ресурсите на една организация са ефективно управлявани, ако тя се фокусира върху целите си и не пренасочва приходи към социалната сфера, а ги влага за подобрение и развитие на собствените си условия.

Вероятно г-н Фридман има своите основания и теоретично е прав в отстояваната позиция. Но дали подобно хладнокръвно отношение и изкуствено разделение на световете – на бизнес и социален, не се превръща в опит за отказ от отговорност и безучастно потриване на ръце. Не сме ли едно цяло, в което сме взаимосвързани и това, че си бизнесмен не те прави по-малко или повече човек.

Не върви ли социалната отговорност ръка за ръка със социалната сила? И тъй като бизнесът е най-голямата сила днес, е напълно естествено и дори задължително да поеме и част от социалната отговорност. Ако се опитаме да сложим лице и да одухотворим света на парите, възможно ли е обществото да очаква по-малко от бизнеса, отколкото от всеки отделен човек? В интерес на икономиката е да подобрява средата и условията, в които оперира. Това е възможно единствено като се грижи и отделя средства, за непряко свързани с печалба и приходи, каузи.

И тук е закономерно се появява въпроса: Защо една компания да бъде социално отговорна? - висок публичен имидж, социална подкрепа, послание към служителите, усещане за мисия отвъд счетоводните книги......

Всичко изброено е с висока валидност. Но най-значимият довод е оживяването на етика, ценност и морал – клиширани думи, значително по-смислени от чисто буквените си съчетания. Движейки се между двете крайни гледни точки, част от организации днес се опитват да балансират между това да спазват минималните изисквания, които закон и държава им налагат и демонстрират съпричастност само към онези социални явления, които имат пряко влияние върху възможностите за повишаване на печалбата.

Корпоративната социална отговорност е отвъд това. Тя не е само управление на компанията и отношение към служителите според предписанията. Една организация не може да се счита за социално отговорна единствено въз основа на това, че насочва своята енергия и ресурси към целите на бизнеса и по този начин дава своя принос за нарастване на брутния вътрешен продукт и процъфтяване на обществото.

Мъдрите организации правят нещо повече – те са проактивни и не само се съобразяват с думата на закона. Те влагат средства и подкрепят активности, свързани с оцеляването на Планетата и съхраняването ни като вид. Това са организациите, доброволно откликващи  на социалните проблеми. За да бъде неподправено социално отговорна, компанията трябва да уравновесява своите икономически цели с икономическите и социални цели на околната среда, както и да насочва част от усилията и ресурсите си по социални канали.

Ако вие сте социално отговорна организация не само на думи, искрените ни поздравления! Спонтанна усмивка се появява на лицата на всеки от екипа ни, когато партнираме с компания по повод на социален проект – еко тийм билдинг, посаждане на дърво, почистване на парк, конструиране на играчки за деца със специални нужди и други активности. В България има и такива организации.

Светът има нужда от подкрепата на всички нас, за да се превърне в по-човешко място. И нека декември не е единственият месец, в който отваряме джобовете си и се досещаме за хората, които не носят вина за съдбата си. Нека това е месецът, който завършва една цяла година на социална чувствителност, проактивност и отговорност.

Статията подготви: Петя Попова, Ръководител проекти, Ейч Вижън