Причини за професионален стрес в кроскултурен план

Причини за професионален стрес в кроскултурен план

През 80-те години на 20 в. се натрупват редица изследвания, които доказват необходимостта от диференциране на понятието “стрес” в зависимост от причините и ситуациите, в които се проявява или от начините на преживяването му.
Оттук ще можете да изтеглите и да прочетете интересното проучване на д-р Веселина Русинова от Българска Академия на Науките (БАН) за "Причини за професионален стрес в кроскултурен план".