Мотивация на персонала?

Мотивация на персонала – всеки си мисли че прави максимума според възможностите си и когато не се получи си казва  "… е, не всеки може да бъде мотивиран. Можеш да отведеш коня до водата, но не можеш да го накараш да пие".

Дали наистина нещата изглеждат по този начин? Дали толкова малко зависи от мениджърите и от HR специалистите? НЕ, ние НЕ МИСЛИМ ТАКА! Колкото и да е трудно намирането на точния "индивидуален" мотивационен подход, когато трябва да поведем, да мотивираме служителя към определени поведения има нещо, което е валидно и съотносимо към всеки един от хората в екипите ни – и това са поведенческите прояви на демотивацията. За всеки специалист, който управлява хора, бил той мениджър, HR или собственик на бизнес, разпознаването на поведенческите индикатори на демотивацията е основно умение в управление на екипа.
 

В тази статия ще споделим с вас кои са трите най-чести поведения, зад които се разпознава съвкупността от негативни емоции и нагласи описвани като демотивационен синдром:
  1. Изграждане на климат на дистанцираност, студенина и „псевдо-хармония“ в екипите. Никой с никого не се кара и не спори. Всички се разбират привидно добре, дори когато има причини за конфликт, то конфликт не възниква. Такъв вид екипен климат се характеризира с пасивно-агресивен тип комуникация, при която директните взаимодействия между служителите  се извършват с "наложена маска", но последващите  действия често "саботират" направените договорки и поетите ангажименти. Крайният резултат е пропуснати срокове, недоволни клиенти, ниски резултати.
     
  2. Абсентизъм (Absenteeism) или твърде често отсъствие от работа. Тук става въпрос за отсъствия по различни причини- повишена "болнавост" (без наличието на хронично заболяване),  лични  и семейни проблеми и всякакви други причини "извън контрола" на служителя, поради които все му се "налага" да отсъства от работа. Имали  ли сте случай, при който служител напуска понеже според него здравето му го налага и после разбирате, че той работи в друга компания "здрав като бик"? Типичен пример на пропуснати индикации за демотивация, които ако се уловят в началото изходът би бил различен.
     
  3. Тотална липса на инициатива в служителите. Тук не говорим дори за такъв тип инициативност  по отношение на срещи с клиенти или оптимизиране на процеси или нововъведения. Става въпрос за липса на желание и отказ за участие в предложения дори и за елементарни неща, касаещи екипа. Ето един пример: Управителя на фирмата е събрал екипа си и ги пита "Къде искате да организирам коледното парти тази година?.... Предложения?...... Кажете де……" – пълно мълчание всеки си гледа в обувките, тишина. Недвусмислен сигнал на демотивация!  

Сигурно и вие имате своите примери и поуки  в контекста на откриването и на проявите на демотивация. Ще се радваме да ги споделите с нас! Понеже за негативизма и демотивацията се твърди, че са заразни и вероятно всички ще се съгласим с това – колкото по-рано ги открием ,толкова по-големи са шансове ни да ги неутрализираме.

Eкипът на HR Support