Какво коучинг за мениджъри

Настоящата статия е резултат от търсенето на отговори на въпросите засегнати  в предишни публикации на тема коучинг. Човекът, чиито опит и знания са предмет на теза публикация, е професионален коуч с богат практически опит в бизнеса и в управлението на материални и човешки ресурси.

 

По време на нашата среща той сподели с мен в открит разговор разбирането и мнението си по темата коучинг. Дискусията беше интересна и много полезна за мен, затова ще Ви запозная с неговото определение за коучинг. Очаквам и други професионалисти от тази сфера да се включат в нашата дискусия.

 

Позволете ми да Ви представя господин Виктор Врански:

 

Какво е коучинг за мениджъри

Мениджърите в съвременния бизнес постоянно се изправят пред нови предизвикателства. От тях се изисква да осигуряват едновременното ефективно функциониране на много разнородни дейности. Работата им може да се сравни с тази на жонгльора, който, ако изпусне дори една топка, проваля номера си.

Голяма част от мениджърските подходи от близкото минало вече не работят ефективно вследствие на динамичните промени в бизнеса. Това изправя съвременните мениджъри пред необходимостта непрекъснато да развиват своите умения. Правилото за мениджъра в наши дни е: „Ако не напредваш постоянно, непрекъснато ще изоставаш.”

Има различни начини за развитие на мениджърски умения в наши дни, като участие в семинари, тренинги, завършване на магистратура по мениджмънт, самостоятелно четене на специализирана литература, гледане на учебни филми, обмяна на опит с колеги и други. Но най-ефективния път за развитие на мениджърите е коучингът. При този метод водещият коучинга (коуч) работи индивидуално с мениджъра. Така той концентрира цялата си енергия в работата с него. Важна особеност на коучинга е, че водещият не предлага готови решения и подходи, а помага на мениджъра сам да достига до тях.

Коучингът винаги е фокусиран върху това, което иска да постигне мениджърът. Той протича под формата на сесии (работни срещи) с продължителност между час и час и половина. Графикът за срещите се определя гъвкаво, в зависимост от заетостта на мениджъра, като най-добрата практика е да се провеждат една или две сесии седмично. В някои случаи, например при пътувания на мениджъра, сесиите могат да протичат и под формата на телефонни разговори.

Всеки коучинг започва с встъпителна сесия-интервю, която продължава около два часа. По време на нея водещият и мениджърът обсъждат, анализират и формулират:
 

1.    Настоящото ниво на управленските умения на мениджъра
2.    Специфичните задачи в работата на мениджъра
3.    Областите, в които мениджърът чувства необходимост от развитие
4.    Целите, които трябва да се постигнат по време на коучинга
5.    Графика за съвместна работа

След встъпителната сесия се преминава към реалния коучинг процес. Коучът и мениджърът работят по съгласувания план. По време на коучинга водещият дава постоянна обратна връзка на мениджъра за неговия напредък в целевите области за развитие.

Паралелно със сесиите коучът осъществява регулярни наблюдения на мениджъра в работната му среда. Те имат за цел да отговорят на въпросите:
 

1.    В каква степен мениджърът успява да прилага наученото по време на коучинга?
2.    Как се отразяват на работата му новите мениджърски подходи?
3.    Какви резултати постига мениджърът в сравнение с периода преди започване на коучинга?
4.    Как се приемат новите подходи на мениджъра от неговия екип?
5.    В кои насоки мениджърът все още не се справя успешно?

Най-важният фактор за успеха на коучинга е водещият. Освен специфичните умения за провеждане на коучинг, той трябва да притежава дългогодишен опит като мениджър на различни нива в йерархията. Няма как един коуч да бъде успешен, ако той самият не е преминал по дългия и труден път на развитие като мениджър. Той трябва да се е сблъсквал с различни ситуации като мениджър. Трябва да е постигал успехи, да е правил грешки, да е комуникирал с различни по характер хора, да е преминал от най-ниските до най-високите управленски нива, да е ръководил различни по големина екипи и т.н. Най-добрият вариант е, когато водещият притежава мениджърски опит както в международни, така и в български компании.

Често възниква въпросът: „Как се определя цената на коучинга?” - общоприета световна практика е тя да се формира въз основа на почасова ставка. Този принцип е възприет и у нас, като всеки водещ определя своята цена на час.

Другият важен въпрос е: „Колко време продължава коучинга?” - тук нещата са индивидуални за всеки мениджър и в тази връзка няма горна граница. Правилото е, че за да се постигне желания ефект в един коучинг той трябва да продължи поне три месеца.

Практиката показва, че мениджърите, които използват коучинг за своето развитие постигат значително по-добри резултати в работата си. Това се отразява пряко и на резултатите на бизнес организациите, за които работят.

В резюме може да се каже, че коучингът помага на мениджърите да развиват себе си, да развиват своите екипи, да увеличават конкурентоспособността на своите фирми и да избягват скъпоструващи грешки.

Автор: Виктор Врански