За работодателите и тяхното отношение към майките

Автор
адв. Минко Георгиев

Българското общество е в състояние на демографски колапс. Раждат се взе по-малко деца, детеродната възраст постоянно се покачва, става все по-мъчно да се намери баланса между кариера и семейство.

Все по-трудно е да родиш дете, защото очакванията на повечето жени, а и на обществото към тях е, след завършване на висше образование да започнат кариера и да се утвърдят на работното си място като добри специалисти.
В същото време се наблюдава все по-неблагоприятно третиране на майките и бременните служителки от страна на работодателите.

Връщам се отново на работа…

Последните няколко години в моята практика наблюдавам все повече случаи, в които майки на деца се връщат на работа, а работодателите не желаят да ги приемат обратно или ги приемат, но с голяма неохота, като едновременно с това търсят начини да се освободят от услугите им при първа възможност.
Какво е отношението на обществото към майките разбираме от поведението на работодателите, които нямат институционалната сила на държавата, но имат работодателска власт, която могат да упражняват с целия й интензитет.
Интересите на работодателя изискват формирането на положителен финансов резултат, но той се постига само с високо квалифицирани и отдадени на каузата служители, които се чувстват спокойни и сигурни на работното си място.

Какво се случва с моето работно място след като родя?

Когато майка, която ползва отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на дете, се върне на работа, поради изтичане на отпуската й или поради прекъсване на ползването й, тя има право да заеме същата длъжност или друга, равностойна на нея и да се възползва от всяко подобрение на условията на труд, на което би имала право, ако не беше излизала в отпуск.

В тези случаи, след завръщане от отпуск при наличие на индексиране на заплатите на служителите, трудовото възнаграждение на лицето, ползвало отпуск, се индексира със съответния на останалите работници и служители процент. След завръщане от отпуск за бременност и раждане и/или за отглеждане на дете, при наличие на въведена технологична промяна на майката, работодателят трябва да осигури обучение за придобиване на съответна на промените професионална квалификация.

Работодателят няма право да отказва приемането на работа, поради наличието на бременност, майчинство или отглеждане на дете. Независимо от това, в над деветдесет и пет процента от случаите в моята практика това правило не се спазва, а отказът се дава под различен предлог, най-често поради липса на квалификация или поради наличие на твърде висока квалификация.

Цялата статия можете да свалите и прочетете от този линк .