Майк Рам

Презентация на Майк Рам по време на отворена лекция на тема "Управление на проекти" (София, есента на 2011 година).