Д-р Веселина Русинова

През 80-те години на 20 в. се натрупват редица изследвания, които доказват необходимостта от диференциране на понятието “стрес” в зависимост от причините и ситуациите, в които се проявява или от начините на преживяването му.
Оттук ще можете да изтеглите и да прочетете интересното проучване на д-р Веселина Русинова от Българска Академия на Науките (БАН) за "Причини за професионален стрес в кроскултурен план".             

Въпреки включването на психологични аспекти на условията на труд в допълнителните разпоредби на закона, те не са конкретизирани, нито са включени като параметри, които трябва подлежат на анализ и контрол.
Оттук можете да изтеглите и да прочетете интересното проучване на д-р Веселина Русинова от Българска Академия на Науките (БАН) за "Психични променливи и условия на труд".